Pita da li je moguće postaviti nekoliko rasvjetnih tijela preko Smaragdnog mosta i gradske otoke?