Pita da li je moguće postaviti 5 rasvjetnih tijela u Zabukovačkoj ulici u Brekovici?