Pita da li je moguće organizirati akciju čišćenja i uređenja dvorišta JU Mašinsko-saobraćajne i Elektro-tehničke škole u Bihaću?