Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.

Inicijativa vijećnika Seja Ramića:

„Tražim da se opet aktivira pješački prelaz kod Hotela „Park“ prema Umjetničkoj školi, što je evidentna potreba, jer veliki broj građana prelazi cestu na tom mjestu“.

 

Odgovor na inicijativu:

Dana 21.01.2019.godine Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša dostavila je odgovor JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać koja u aktu broj 02/01-05-264/19 od 16.01.2019.godine, navodi da su Nacrtom Plana i Programa JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2019.godinu, kroz Program uređenja građevinskog zemljišta, predvidjeli izradu projektne dokumentacije raskrsnice kod Hotela „Park“.Nakon usvojenog rješenja dobit će funkcionalnu raskrsnicu sa tačnom dimenzioniranim tehničkim elementima saobraćaja, prema propisanim Zakonima i normativima iz ove oblasti.

Na osnovu navedenog, JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać prihvata inicijativu vijećnika Sej Ramića kao opravdanu.“