Odgovor na inicijativu vijećnika Senada Dizdarića.

Inicijativa vijećnika Senada Dizdarića:

Navodi da mu se obratilo nekoliko građana koji žive u ulici 5. Korpusa u Bihaću, te su istakli problem nedostatka kanti za odlanje otpada u dijelu pomenute ulice, od sata do Đačkog doma Borići.

Kako smo i sami svjedoci da u posljednje vrijeme, a posebno dolaskom migranata koji su privremeno smješteni u Đački dom Borići, veliki broj ljudi gravitira na području ove ulice koja se nalazi u samom centru Grada Bihaća,  neophodno je postavljanje većeg broja kanti za odlaganje otpada.

Kako za realizaciju ove inicijative nije potrebno izdvajanje značajnijih finansijskih sredstava, nadam se da će biti istoj udovoljeno.

 

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša je aktom broj 04/1-sl./18 od 27.11.2018.godine dostavila je slijedeći odgovor: „JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać u svom aktu broj 02/01-23-23-6977/18 od 22.11.2018.godine, kao odgovoru na dostavljenu Inicijativu, navodi da će IOM provesti javnu nabavku za preko 300 komada posuda za otpad kao donaciju Ambasade Velike Britanije u BiH. Za potrebe javne nabavke JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać izradio je predmjer i plan rasporeda postavljanja posuda za otpad na javne površine na više lokacije u gradu, a između ostalih i u ulici 5. korpusa. U skladu sa navedenim u očitovanju JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać, inicijativu vijećnika Senada Dizdarić smatramo opravdanom i istu prihvatamo.“

INICIJATIVA JE PRIHVAĆENA, REALIZACIJA JE U TOKU.