Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.

Inicijativa vijećnika Seja Ramića:

Prošle sam godine tražio da se asfaltira ulica Bihaćkih branilaca od „Amfore“do      željeničke stanice. Nadam se da će ove godine ulica biti uvrštena u asfaltiranje i  konačno dobiti pravu vrijednost bihaćkih branilaca.“

 

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

Dana 11.02.2019.godine Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša dostavila je odgovor u kojem navodi slijedeće: „JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać je dana 08.02.2019.godine dostavila Prijedlog Programa rada i finansijskog plana za 2019.godinu sa Programom održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta. Navedenim Programom nije planirana modernizacija/rekonstrukcija/sanacija ulice Bihaćkih branilaca (od poslovnog objekta „Amfora“ do željezničke stanice). Prihvata se inicijativa vijećnika Sej Ramica i u narednom periodu će se kroz Izmjene i dopune Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta planirati sredstva za navedene radove.“

INICIJATIVA JE PRIHVAĆENA SA ODGODOM IZVRŠENJA JER SREDSTVA ZA NJENU REALIZACIJU NISU PLANIRANA U BUDŽETU ZA 2019.GODINU.