Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.

Inicijativa vijećnika Seja Ramića:

"Molio bih Zavod za prostorno uređenje i JKP „Komrad“ Bihać da povedu računa o čistoći grada, koja je narušena."

"Molim također JKP „Komrad“ da doveze obećani kontejner za ulicu Bihaćkih branilaca,  preko puta Bine (gradi se hotel), iz razloga što na isti čekamo više mjeseci, a jedan kontejner je nedovoljan da pokrije domaćinstva i hotel."

 

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

Aktom Službe za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša broj 04/1-sl./18 od 27.11.2018.godine dostavljen je slijedeći odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramić:“JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać u svom aktu broj 02/01-23-23-6978/18 od 22.11.2018.godine, kao odgovoru na dostavljenu Inicijativu, navodi da se poslovi čišćenja javnih površina vrše pojačanim intenzitetom u okviru raspoloživih tehničkih mogućnosti. Planirana je i nabavka auto čistilice i preko 300 komada posuda za otpatke, što će uveliko pomoći boljem efektu čistoće grada. U skladu sa navedenim, JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać, inicijativu vijećnika Seja Ramić smatra opravdanom i istu prihvata.“INICIJATIVA JE PRIHVAĆENA.