Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.

Inicijativa vijećnika Seja Ramića:

Molio bih Zavod za prostorno uređenje da provjeri da li je Kantonalno ministarstvo finanscija prebacilo sredstva iz budžeta USK-a za asfaltiranje ulice u MZ Hatinac.

 Također, molim da se reguliše rasvjeta u ovoj MZ, odbzirom da se gasi u 24 h, a postoji opasnost od migranata koji narušavaju javni red i mir.

 

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

Aktom Službe za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša broj 04/1-sl./18 od 27.11.2018.godine dostavljen je slijedeći odgovor: „Vezao za prvi dio inicijative uvaženog vijećnika, Služba za budžet i trezor Grada Bihaća dostavila je očitovanje broj 05/1-14-sl. Od 12.10.2018.godine u kojem navodi da su na račun Grada Bihaća, dana 17.09.2018.godine uplaćena sredstva od strane Vlade USK-a za asfaltiranje prilaza Hatiničkog progona. Što se tiče drugog dijela inicijative, istu smatramo opravdanom, na licu mjesta su poduzete radnje i ukinuta je mjera štednje troškova javne rasvjete i s time je inicijativa vijećnika Seja Ramić prihvaćena.“

INICIJATIVA JE PRIHVAĆENA, REALIZACIJA JE U TOKU.