Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.

Inicijativa vijećnika Seja Ramića:

„Molim Službu za urbanističko planiranje i građenje da pokrene pitanje i uradi sve što je u njenoj nadležnosti da se izradi projekt pješačke zone na prostoru kod ugostiteljskog objekta „Avlija“ i UniCredit  banke, kada se uvedu parking mjesta  u „Agram“. Tražim da se predvidi samo parking za stanare i službena vozila.“

 

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

Služba za urbanističko planiranje i građenje je aktom broj 03/1-31-sl./18 od 30.08.2018.godine obavijestila Službu za stručne poslove Gradskog vijeća o dostavljanju inicijative na nadležno postupanje JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać.

Odgovor nije dostavljen.

Proslijeđena urgencija Službi za urbanističko planiranje i građenje, radi dostavljanja očitovanja po podnijetoj Inicijativi vijećnika Seja Ramića.

Dana 14.02.2019.godine Služba za urbanističko planiranje i građenje dostavila je odgovor broj 03/1-23-1-sl./19 u kojem navodi slijedeće:“Služba je razmotrila inicijativu i ista se može prihvatiti, jer je za navedeni obuhvat donesen detaljan planski dokument, Urbanistički projekat „Dijela užeg gradskog centra sa dijelom Trga maršala Tita“ („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj 7/14), te je istim definirana namjena površina ispred ugostiteljskih objekata „Belvedere“, „Mustang“ i „Unicredit Bank“. Navedenim Projektom, planirane su izmjene u odnosu na postojeće stanje, obzirom na značaj zone koja je obrađena ovim dokumentom (centralna gradska zona), te je na navedenoj lokaciji planirana pješačka zona sa obje strane ulice Trg Maršala Tita. U oblikovnom smislu trg (predmetni prostor) je riješen kao atraktivna centralna gradska cjelina sa rekonstrukcijom objekata i naročito fasadnih frontova, kvalitetnim popločanjem, elementima urbanog mobilijara i kvalitetnim dendrofondom. Predmetna prostorna cjelina, koja je predmet inicijative vijećnika se planira kao ozelenjeni javni prostor sa akcentom na spoj prirodnog i urbanog ambijenta, sa napomenom da je na navedenom lokalitetu predviđena podzemna javna garaža. Realizacijom navedenih prostornih intervencija stvaraju se uslovi da se rastereti prisustvo vozila u centru grada, te da se izvrši ukidanje naplatnih kućica.

INICIJATIVA JE PRIHVAĆENA  S ODGODOM.