Odgovor na inicijativu vijećnika Seja Ramića.

Inicijativa vijećnika Seja Ramića:

„Molim Gradske službe da uvedu video nadzor na lokacijama „Bigram“ radi zaštite od nesavjesnih ljudi koji  uništavaju koševe i video nadzor u „Pasareli“ kako bi se zaštitila umjetnička djela . Svrha postavljanja video nadzora je pobuđivanje svijesti ljudi o čuvanje vrijednosti  našeg grada.“

 

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

Dana 18.09.2018.godine Gradonačelnik Grada Bihaća dostavio je stav kojim prihvata inicijativu vijećnika Seja Ramić za uvođenje video nadzora na lokacijama „Bigram“ radi zaštite od nesavjesnih građana i video nadzora u „Pasareli“. Gradonačelnik je svoj stav obrazložio slijedećim:“U potpunosti se smatra opravdana predložena inicijativa gradskog vijećnika Seja Ramić za uvođenje video nadzora na lokacijama „Bigram“ radi zaštite košarkaškog igrališta od nesavjesnih građana i video nadzora u „Pasareli“. Zbog zaštite gradske imovine i pobuđivanja svijesti građana o čuvanju vrijednosti našeg grada. Smatram da je inicijativa u potpunosti opravdana i svrsishodna, jer uvođenjem video nadzora na navedenim lokacijama zaštitila bi se gradska imovina i spriječili nesavjesni građani da istu uništavaju, a i povećala bi se sigurnost građana. Predloženu inicijativu treba realizirati putem Zavoda za prostorno uređenje Grada Bihaća nakon obezbjeđenja sredstava.“

Dana 21.01.2019.godine Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša dostavila je odgovor JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać dostavio je odgovor broj 02/01-05-264/19 od 16.01.2019.godine u kojem je navedeno slijedeće: „Nacrtom Plana i programa JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2019.godinu nije predviđen video nadzor na lokaciji „Bigram“, a kroz Program uređenja građevinskog zemljišta, pod opremanjem građevinskog zemljišta stavka B.3.5. sanacija pasarele i zamjena rasvjete u istoj predviđeno je 15.000,00KM. Na osnovu navedenog JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać djelimično je prihvatio inicijativu vijećnika Seja Ramića.“

INICIJATIVA JE DJELIMIČNO PRIHVAĆENA, REALIZIRAT ĆE SE U 2019. GODINI NAKON USVAJANJA BUDŽETA GRADA.