Odgovor na inicijativu vijećnika Hasana Keškića.

Inicijativa vijećnika Hasana Keškića:

Po Zakonu o koncesijama i dosadašnjoj praksi, finansijska sredstva od koncesija raspodjeluju se  u omjeru 60% općina 40% kanton“.

                U periodu iza nas tačnije 20 godina, od ovih sredstava mjesne zajednice u kojima se bogatstva crpe nisu imale nikakvu korist, iako po mojim saznanjima postoji odluka gradskog vijeća iz 2014.godine da se ista vrate u mjesta iz kojih se bogatsva i crpe

                Predlažem da gradsko vijeće i gradonačelnik, obnove ovu odluku kojom bi se dio finansijskih sredstava od koncesija, preusmjerio u mjesne zajednice gdje se i crpe, a ista bi se koristila isključivo za izgradnju infrastrukture i poboljšanje uslova života uopće. Ali da se ova odluka i poštuje, a ne kao u dosadašnjoj praksi da bude samo slovo na papiru.

            Imajući u vidu teško finansijsko stanje grada uzrokovano nesavjesnim trošenjem u prijašnjim sazivima predlažem:

Da se dok se sitacija   ne popravi omjer raspodjele uraditi na sljedeći način:

                  - Kanton 40%

- Grad 30%

- Mjesna zajednica 30%. “

 

Odgovor na inicijativu:

Na inicijativu je već odgovoreno da nema zakonskog osnova za njenu realizaciju.