Odgovor na inicijativu vijećnika Hasana Keškića.

Inicijativa vijećnika Hasana Keškića:

„Zbog finansijske situacije u kojoj se nalazi Gradski radio Bihać podnosim ovu inicijativu, a s ciljem da se finansijski pomogne naš Radio Bihać. Informacije koje nam je prezentirao sam direktor ove informativne kuće jedna sjednica koja se prenosi putem Radio Bihaća iznosi cca 650,00 KM.  Stava sam da bi ova sredstva, kad bi prekinuli ovu praksu prijenosa, itekako dobro došla našem radiju.

            Od nedavno Radio Bihać ima i dvije online stranice sa folk i roc sadžajem i po infomacijama od tehničkog dijela vrlo je lako postaviti Web  kameru kojom bi se mogla direktno prenositi sjednica i tako naši sugrađani koji žele pratiti uživo naš rad mogu to putem interneta.

             Takođe je moguće kao sažetak toka sjednice naše građane informirati putem informativnih emisija kao što to rade neke od informativnih kuća kad je riječ o našim sjednicama.

            Molim uvažene kolege Gradske vijećnike da imaju osjećaj prema našem Radio Bihaću i podrže ovu inicijativu“.

 

Odgovor na inicijativu:

Gradonačelnik Grada Bihaća je dana 18.09.2018.godine dostavio stav o inicijativi vijećnika Hasana Keškić, a koji glasi: „O navedenoj inicijativi ne mogu dati stav, jer to nije u nadležnosti Gradonačelnika niti Gradskog organa uprave, jer o prenosu sjednica Gradskog vijeća može odlučiti predsjedavajući Gradskog vijeća zajedno sa Gradskim vijećnicima.“

Za realizaciju inicijative postoji pravni osnov u poslovniku vijeća, kolegij mora predložiti zaključak vijeću.

" Kolegij nije prihvatio inicijativu da se prijenos sjednica obustavi obzirom da će se kroz predstojeću informatizaciju sjednica GV i pitanje prijenosa sjednica riješiti na ekonomičniji način."