Odgovor na inicijativu vijećnika Armina Amidžića.

Inicijativa vijećnika Armina Amidžića:

S obzirom da se je ovih dana raspisao javni poziv za dodjelu priznanja i nagrada grada Bihaća, a znajući da se svake godine do strane grada dodjeli više od 50 priznanja što stvara hiperprodukciju nagrada i devalvaciju njihove vrijednosti, pokrećem inicijativu za izmjenu Odluke o priznanjima i nagradama Grada Bihaća s ciljem da se broj dodjeljnih nagrada umanji i svede na prihvatljiv nivo kao što je to u drugim gradovima. Također predlaže da se oformi radna grupa za dodjelu nagrada mimo komisije  koja je imenovana od strane Gradskog vijeća, te da bude sastavljena isključivo od dokazanih radnika u kulturi i javnom životu.“

 

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

Gradsko vijeće Bihać će pristupiti izmjeni navedene Odluke, nakon okončanja procedure podizanja Spomen obilježja braniteljima Grada Bihaća, za koje je već izrađeno Idejno rješenje i podnijet zahtjev za donošenje urbanističke saglasnosti.

INICIJATIVA JE PRIHVAĆENA SA ODGODOM IZVRŠENJA.