Odgovor na inicijativu vijećnika Armina Amidžića.

Inicijativa vijećnika Armina Amidžića:

„Pokrećem inicijativu kojom bi se licima koji imaju prijavljenu djelatnost „Stari i tradicionalni zanati“ omogućilo da poslovne prostore u vlasništvu grada Bihaća dobiju po istim uvjetima kao i nevladine organizacije i parlamentarne političke stranke."

 

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

Gradonačelnik Grada Bihaća, aktom broj 06/1-23-4-sl./19 od 29.01.2019.godine dostavio je slijedeći odgovor na podnijetu inicijativu: „Obavještavam vas da se djelimično prihvata inicijativa vijećnika Gradskog vijeća Bihać Armina Amidžić, da se licima koja imaju prijavljenu djelatnosti „Stari i tradicionalni zanati“ omogući da poslovne prostore u vlasništvu grada Bihaća dobiju pod istim uslovima kao i nevladine organizacije i parlamentarne političke stranke, u smislu da će se predvidjeti određene olakšice za navedena lica.

U cilju realizacije navedene inicijative neophodno je pristupiti izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 15/17.“

INICIJATIVA JE DJELIMIČNO UVAŽENA, MORA SE IZMIJENITI ODLUKA.