Odgovor na inicijativu vijećnika Adnana Habibije.

Inicijativa vijećnika Adnana Habibije:

„Da se uspostavi odnosno registruje „Fond ili Zaklada za socijalno ugrožene i spriječavanje nasilja u porodici“ Grada Bihaća.

Obzirom na sve težu socijalnu sliku Grada Bihaća, neophodno je da se registruje Fond ili Zaklada ovakve vrste, kako bi se moglo pravovremeno i adekvatno reagovati i pomoći socijalno ugroženim licima, odnosno porodicama u kojima je prisutno nasilje.“

 

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

Gradonačelnik Grada Bihaća, aktom broj 07-sl/19 od 01.02.2019.godine dostavio je slijedeći odgovor: „Prihvata se inicijativa vijećnika Adnana Habibije za registraciju Fonda ili Zaklade kako bi se moglo pravovremeno i adekvatno reagirati i pomoći socijalno ugroženim licima, odnosno porodicama u kojima je prisutno nasilje. Zbog sve teže socijalne slike Grada Bihaća neophodno je da se registruje Fond ili Zaklada za navedene svrhe kako bi se moglo pravovremeno i adekvatno reagovati i pomoći socijalno ugroženim licima, odnosno porodicama u kojima je prisutno nasilje. Predloženu inicijativu treba realizirati putem Centra za socijalni rad Grada Bihaća, nakon obezbjeđenja inicijalnih sredstava za navedenu namjenu.“

INICIJATIVA JE PRIHVAĆENA.