Odgovor na inicijativu vijećnika Adnana Habibije.

Inicijativa vijećnika Adnana Habibije:

Na izlazu iz ulice Ceravačka brda prema KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, nije moguć dobar pregled vozačima o dolasku u susret auta koji se kreću ulicom Darivalaca krvi. Smatram da je neophodno da se postavi saobraćajno ogledalo na raskrsnici ulica Ceravačka brda i Darivalaca krvi kako bi se olakšao saobraćaj na ovom saobraćajno-komunikacijskom potezu, odnosno kako bi se spriječile nove eventualne saobraćajne nezgode.

 

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

Inicijativa se ne može prihvatiti. Potrebno je izraditi saobraćajnu studiju za koju nisu obezbjeđena sredstva u budžetu Grada.