Odgovor na inicijativu vijećnika Adnana Habibije.

Inicijativa vijećnika Adnana Habibije:

Banjalučka ulica ili među građanima Bihaća poznatija kao Gorenjska ulica predstavlja „ulicu smrti“ u Gradu Bihaću. Veliki broj građana u ovoj ulici je nažalost izgubio život, bio povrijeđen ili je načinjena velika materijalna šteta izazvana saobraćajnim nezgodama u ovoj ulici.

Smatram da je neophodno da Grad Bihać postavi tzv. „ležeće policajce“ u ovoj ulici kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda. Broj potrebnih tzv. „ležećih policajaca“, odrediće saobraćajni stručnjaci na temelju svojih znanja i iskustava.

 

Odgovor na inicijativu:

 

JP Ceste Federacije BiH u svom aktu broj 01-02.2-7328-1/18-RB od 31.08.2018.godine, kao odgovoru na dostavljenu Inicijativu, navode da je Stručna služba JP Ceste Federacije BiH razmatrala predloženu inicijativu. Imajući u vidu dostupne statističke podatke o saobraćajnim nezgodama, podatke MUP-a, urađene studije crnih tačaka, te kontinuirano praćenje lokacija saobraćajnih nezgoda ne slažu se sa konstatacijom da se radi o „ulici smrti“. Veći broj nezgoda se dogodio u ulici dr. Irfana Ljubijankića, ili pak u Jablanskoj ulici. Obzirom na pravila struke vezana za magistralnu cestu, koja je ujedno tranzitna, evropska i primarna saobraćajnica, ne postavljaju umetne izbočine na cesti koja ima status magistralne ceste. Posebni objekti na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila se postavljaju ispred pješačkih prijelaza, prijelaza biciklističkih staza/traka preko ceste, u blizini vrtića, škola i drugih lokacija na kojima često borave djeca, te u blizini mjesta kolektivnog boravka starijih osoba i osoba sa pojedinim funkcionalnim smetnjama – bolestima. U zadnjh par godina je potvrđeno da su „radari“ najdjelotvorniji u kontroli brzina kretanja vozila. Na osnovu očitovanja JP Ceste Federacije BiH Sarajevo.

Inicijativa se ne može prihvatiti.