Odgovor na inicijativu vijećnika Adnana Habibije.

              Službi za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša  dostavljena je inicijativa vijećnika Adnana Habibije upućena na  24. sjednici Gradskog vijeća Grada Bihaća,  održanoj  dana  17.07.2018. godine.

            Inicijativa Adnana Habibije:

„Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić Bihać jeste jedna od najposjećenijih ustanova u Unsko-sanskom kantonu, te zbog toga u ulicama koje vode prema kantonalnoj bolnici često dolazi do saobraćajne gužve. Obzirom da je ulica Darivalaca krvi saobraćajno opterećena te da se radi o jako uskom kolovozu u ovoj ulici, gdje se de facto dva automobila ne mogu mimoići.

Stoga predlažem da Zavod za prostorno uređenje uradi premjere i projekat da se ukloni drvored u ovoj ulici i da se proširi kolovoz kako ne bi dolazilo do čestih saobraćajnih gužvi.“

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

Inicijativu vijećnika Adnana Habibije smatramo opravdanom i ista se prihvata obzirom na značaj  ulice Darivalaca krvi sa saobraćajnog aspekta  u odnosu na ZU Kantonalnu bolnicu “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću i  uzimajući u obzir kako sigurnost vozača, tako i sigurnost pješaka kojih u  ulici Darivalaca krvi u dnevnoj komunikaciji također ima značajan broj. Realizaciji dostavljene inicijative će se moći pristupiti po ispunjenju određenih preduvjeta propisanih zakonskim odredbama  iz oblasti sigurnosti saobraćaja, odnosno prostornog uređenja i građenja.