Odgovor na inicijativu vijećnika Adisa Šušnjara.

Inicijativa vijećnika Adisa Šušnjara:

„Inicijativa za oslobađanje  porodilja koje nisu u radnom odnosu takse  za izradu rješenja.  Član 20 . Odluke o gradskim administrativnim taksama (Sl. glasnik Grada Bihaća br. 5/15) propisuje za koje se spise i radnje ne naplaćuje  taksa. Tarifom gradskih administrativnih taksa, koja je sastavni dio Odluke, propisano je da se za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa,  plaća taksa u iznosu od 10 KM. Kako nezaposlene porodilje  nisu obuhvaćene  članom 17. niti članom 20. Odluke, obavezne su platiti 10KM za izradu rješenja.

Ranijom Odluke o gradskim administrativnim taksama i tarifi  općinskih administrativnih taksa SL. glasnik općine Bihać br. 4/11, 13/11, i 10/12) u članu 20. stav 1. je bilo propisano  da se taksa ne naplaćuje u postupku za ostvarivanje i zaštitu prava po osnovu trudnoće i porođaja za žene – majke koje su nezaposlene.

Takse za izradu rješenja uplaćuju se prilikom predaje zahtjeva za izradu rješenja za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i prihod od takse ide u Bužet Grada  a  nezaposlene porodilje  ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 KM iz sredstava budžeta USK.

 

Na osnovu traženog dostavljamo sljedeći odgovor:

Dana 18.09.2018.godine Gradonačelnik Grada Bihaća dostavio je stav kojim prihvata inicijativu vijećnika Šušnjar Adisa za oslobađanje porodilja koje nisu u radnom odnosu takse za izradu rješenja pri ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć i ostalih prava po osnovu trudnoće i porođaja. Gradonačelnik je u obrazloženju svog stava naveo slijedeće: „U potpunosti se smatra opravdana predložena inicijativa gradskog vijećnika Adisa Šušnjar za oslobađanje porodilja koje nisu u radnom odnosu, takse za izradu rješenja pri ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć i ostalih prava po osnovu trudnoće i porođaja. Član 20. Odluke o gradskim administrativnim taksama propisuje za koje se spise i radnje ne naplaćuje taksa, a kako u navedenom članu nisu navedene takse koje se odnose na ostvarivanje i zaštitu prava po osnovu trudnoće i porođaja za žene – majke koje su nezaposlene, potrebno je izmijeniti Odluku o gradskim administrativnim taksama („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 5/15), na način da se propiše da se takse ne naplaćuju u postupcima za ostvarivanje i zaštitu prava po osnovu trudnoće i porođaja za žene – majke koje su nezaposlene. Predloženu inicijativu treba realizirati putem resorne službe kroz izmjenu Odluke o gradskim administrativnim taksama.“

INICIJATIVA JE PRIHVAĆENA ALI NIJE REALIZIRANA.