Koliko Grad Bihać plaća prostor MZ Mali Lug i do kada ima ugovor za pomenuti prostor?