Kolika su ukupna dugovanja Grada Bihaća prema vijećnicima iz prethodnog mandata (paušali, sjednice i komisije)? Ukoliko ima dugovanja, dostaviti odgovor za svakog vijećnika pojedinačno.

Odgovor: Ukupne stvorene, a neizmirene obaveze Grada Bihać po osnovu naknada za rad gradskim vijećnicima iz prethodnog mandata na dan 22.09.2017. god.iznose 53.867,79 KM.