Ko je odgovoran za produžetak radova na KFW projektu i ko će platiti Nadzorni organ za dodatni period izvođenja radova? Zašto se kasni sa asfaltiranjem gradskih ulica i da li je i kad utužen izvođač radova zbog kašnjenja u završetku radova, a ukoliko nije koji je razlog?

Odgovor: Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda grada Bihaća (KfW projekat) sastoji se iz dvije komponente - Komponente I - izgradnja i proširenje kanalizacione mreže (separatni sistem) grada Bihaća, i Komponente II – projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ugovori za izvođenje radova na Komponenti I i II potpisani su u decembru 2012. godine. Po dinamičkim planovima izvođača radova radovi na Komponenti I trebali su biti završeni u aprilu 2016. god. dok je Komponenta II trebala biti završena u septembru 2016. godine. Radovi na Komponenti II završeni su u predviđenom roku te je postrojenje otpočelo sa probnim radom nakon okončanja zimskih uslova, u februaru 2017. god. U julu 2017. godine postrojenje je svečano pušteno u rad.

Na Komponenti I u julu 2015. godine izvođač radova je na štetu investitora raskinuo ugovor zbog kašnjenja u plaćanju privremenih situacija. Ovaj čin se direktno odrazio na dužinu trajanja Komponente I (prolongiranje radova više od godinu dana zbog izbora i angažiranja novog izvođača radova) te je prouzrokovana je višemilionska šteta po Grad. 

Vezano za kašnjenja u izvođenju Komponente I nakon angažmana novog izvođača, firme Euro-Asfalt d.o.o., postoje opravdani razlozi za dio kašnjenja kao što su nepovoljni vremenski uvjeti (zimski period i period obilnih kiša), zatim razlozi za koje je odgovoran investitor (neriješeni imovinskopravni odnosi, odnosno nedostatak odobrenja za građenje) te razlozi koji su u punoj odgovornosti izvođača. Produženi angažman nadzornog organa u slučaju kada su razlog kašnjenja odgovornost investitora i vremenski uvjeti plaća investitor, a za period kašnjenja za koji je odgovoran izvođač isti snosi troškove produženog angažmana nadzornog organa. Utvrđivanje odgovornosti i stvarnog završnog datuma radova je prema potpisanim ugovorima sa KfW-om i izvođačem u nadležnosti nadzornog organa koji trenutno provodi ovu aktivnost na osnovu odštetnih zahtjeva investitora i izvođača.