„Kako ova ustanova obračunava dnevnicu zaposleniku koji je imenovan za gradskog vijećnika u vrijeme sjednica Gradskog vijeća, s obzirom da se u ustanovi gdje radim u vrijeme održavanja sjednica vijeća vodim da sam na godišnjem odmoru?“

Odmah na sjednici cijenjenoj vjećnici direktorica  ove ustanove je odgovorila, ali opreza radi  još jednom  u pisanoj formi obavještavamo istu da je direktor ove ustanove sačinio Odluku, a koja se odnosi na zasposlenika Davora Župu, imenovanog za gradskog vjećnika da u vrijeme sjednica Gradskog vjeća istom ne pripada naknada plaće, ali isti ima opravdan dan, te temeljem iste Služba računovodstva vrši obračun plate imenovanom. 

Pravni osnov za ovakvu odluku je sačinjen u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, (Sl.novine FBiH, 45/10).