Kako je moguće da se u MZ Hatinac vrši nelegalno priključivanje korisnika u sklopu KFW projekta? Kako je to moguće ukoliko postoji gradska inspekcija i inkasanti JP „Vodovod“? Ko je odgovoran i ko će snositi posljedice nekvalitetno urađenih radova na navedenom lokalitetu? Traži od JIP-a, koja vrši funkciju nadzora ispred gradske uprave, da ga u pisanoj formi obavijesti zašto se ovakve stvari događaju u Hatincu.

Odgovor: U sklopu Projekta  odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda grada Bihaća (KfW projekat) ne vrši se nelegalno priključivanje korisnika, već se u spomenutom slučaju u MZ Hatinac radi o samoinicijativnom priključivanju korisnika bez prisustva odgovornih lica za priključenje iz JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać. Projektom kao i propisima koji tretiraju oblast odvodnje otpadnih voda definirano je da se korisnici priključuju na kanalizacioni sistem isključivo putem JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać. U svrhu što boljeg upoznavanja građana grada Bihaća sa njihovim pravima i obavezama vezanim za priključenje na novoizgrađeni separatni kanalizaconi sistem JIP i JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać su početkom 2017. godine izradili informacioni letak sa svim neophodnim informacijama. Kopiju letka prilažemo uz ovaj akt. Letak je  JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać distribuirao građanima uz mjesečne račune za vodu  u zonama gdje je izgrađen novi kanalizacioni sistem.


Dakle, u navedenom slučaju u Hatincu radi se o nesavjesnim i nelegalnim postupcima pojedinih građana koji su fekalne vode iz svojih domaćinstava priključili na kolektore oborinske kanalizacije što je za posljedicu imalo direktno ispuštanje fekalnih voda u rijeku Unu. JIP, JP „Vodovod“ d.o.o. i Gradska komunalna inspekcija su hitno djelovale po dojavi građana te su obilaskom terena i pregledom šahtova kanalizacione mreže ustanovili koja su domaćinstva izvršila pogrešno priključenje. Istima je dat kraći vremenski rok da uz nadzor „Vodovod“ d.o.o. izvrše pravilno priključenje što su oni i učinili. U protivnom protiv istih bi Gradska inspekcija pokrenula prekršajni postupak.


Odmah po saznanju o ovom događaju Gradska uprava se oglasila u medijima sa apelom građanima da priključke na novoizgrađenu kanalizaciju ne izvode sami, već da se obrate JP „Vodovod“ d.o.o. radi dobijanja potrebnih saglasnosti i utvrđivanja tačnih pozicija priključaka na oborinsku i fekalnu kanalizaciju.