Kakav je status vlasništva imovine i objekta koje trenutno koristi Služba Civilne zaštite grada Bihaća? Ima saznanje da firma koja je navodno dokazala vlasništvo nad objektom fakturiše kiriju od 10.000,00 KM , a da grad ne priznaje kiriju i da se vodi spor oko vlasništva zgrade. Dakle, ako grad bude imao, umjesto nove zgrade CZ, samo ogroman dug prema privatnoj firmi, ko će za to odgovarati?