Kada su zadnji put čišćeni slivnici za odvodnju oborinskih voda i u čijoj je nadležnosti čišćenje istih nakon završetka poslova zimskog održavanja?

Čišćenje slivnika za odvodnju oborinskih voda,se planira svake godine kroz  Program komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, a čišćenje i održavanje vrši JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać i po potrebi JP „Vodovod“ Bihać. Prema ugovoru o zimskom održavanju cesta ,svaki izvođač koji dobije posao izvođenja radova je dužan po završetku zimske službe počistiti sav abrazivni materijal i očistiti slivnike.