Kada se planira postaviti ograda na malom mostu u MZ Klokot - Papari?