„Kada se planira otpočeti sa sanacijom makadamskih i nekategorisanih puteva na širem području grada, a koji su devastirani u proteklih mjesec dana uslijed velikih padavina?“

Sanacija makadamskim puteva je započeta. Dinamika radova određuje se prema zahtjevima MZ-a i prema nalogu nadzornog organa ispred Zavoda.