„Kada se planira izvršiti asfaltiranje dionice puta u dužini od 500 metara koja prolazi kroz naselje Vrkašić i spaja Kamenicu sa Kraljama?“ „Također traži da se obrati pažnja i sanira put koji se nikako ne održava, a spaja naselje Vrstu sa Brekovicom“.

Asfaltiranje pomenute dionice nije planirano Planom i Programom Zavoda za 2019. godinu. Put Vrsta-Brekovica se svake godine održava, s tim da uzmete u obzir da je to dugačak makadamski put i da isti traži puno rada i materijala što iziskuje velika novčana sredstva.