Kada će se u ulici Vatroslava Jagića u naselju Kralje postaviti slivnici za oborinske vode?

U sklopu Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda (KfW projekat) i nastavka radova nakon raskida ugovora sa Konzorcijem „Aquaterm-Dalekovod-Rad“ nisu predviđeni asfalterski radovi, niti je predviđena izgradnja novih slivnika oborinske kanalizacije. Ove poslove preuzeo je JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać koji ima obavezu asfaltiranja ulica i rješavanja odvodnje oborinskih voda po završetku KfW projekta. Napominjemo da su u sklopu asfaltiranja pomenute ulice kroz KfW projekat zadržani postojeći slivnici za oborinske vode.