Kada će se riješiti pitanje kanalizacije i otpadnih voda kod novoizgrađenih romskih zgrada naselje Ružica?

Gradska komunalna inspekcija je na predmetnom lokalitetu, u proteklom periodu,izvršila ukupno šest inspekcijskih nadzora (uglavnom po usmenim inetrvencijama građana).   
Obzirom da se radi o tri zgrade kolektivnog stanovanja (izgrađene u okviru Projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma“) u kojima su smještene socijalno ugrožene porodice romske nacionalnosti koje su bez stalnih i redovnih primanja, gradska komunalna inspekcija je redovno nalagala JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać pražnjenje septičkih jama na koje su prikopčani navedeni objekti kolektivnog stanovanja, s tim da je troškove pražnjenja istih snosio Grad Bihać. Napominjemo, da troškovi pražnjenja navedenih septičkih jama iznose oko 28.000,00 KM na godišnjem nivou što je rashod Budžeta Grada Bihaća, a ne predstavlja trajno rješenje navedenog problema.

Ponovno ističemo da se radi o zgradama kolektivnog stanovanja (sa ukupno 22 stana) u kojima su smještene porodice sa velikim brojem članova domaćinstva, iz kog razloga je nejasno prema kojim pravilima struke je projektant pretpostavio da se tretiranje otpadnih i fekalnih voda može vršiti putem septičkih jama i da li upravo ovakvo rješenje predstavlja smetnju kod pribavljanja građevinskih dozvola. Trajno rješenje problema vidimo u priključenju predmetnih objekata kolektivnog stanovanja na gradsku kanalizacionu mrežu, i to na kanalizacionu mrežu Žitoprerade ili na kanalizacionu mrežu u sklopu KfW projekta, što je tehnički moguće izvesti, a što bi dovelo i do značajnog smanjenja gore navedenih troškova.