Kada će se izvršiti zamjena drvenih bandera betonskim stubovima na NN mreži u MZ Vrsta uz glavnu reginalnu cestu, kroz naselje Turija i zaseoke Gornji Majdan, budući da je prije dvije godine data saglasnost mještana pomenutih dionica?

Zamjena drvenih bandera sa betonskim banderama nije u nadležnosti JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać. Navedeno je u nadležnosti JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Bihać.