„Kada će se izvršiti sanacija puta prema zaseoku Gornji Majdan u MZ Vrsta (silaz sa mosta), a koji je oštećen uslijed obilnih padavina?“

Sanaciju navedenog puta i mosta ćemo eventualno izvšiti ako na otvaranju ponuda 08.07.2019. godine dobijemo izvođača za vanredno održavanje cesta. Ugovor bi u tom slučaju bio aktivan cca 23-24.07.2019. godine. Nakon toga naši inžinjeri bi izašli na lice mjesta, snimili stanje, napravili procjenu štete i izradili predmjer za sanaciju.