Kada će se izvršiti legalizacija, odnosno u kojoj fazi je rješavanje urbanističke saglasnosti za igralište na Ozimicama I ?