Kada će se izvršiti detaljan pregled rasvjete i molim da se ne gase rasvjetna tijela na mjestima gdje se kreću djeca i učenici na putu njihovog kretanja od škole do kuće pogotovo u prigradskim naseljima?