Kada će napokon doći do realizacije projekta rasvjete na Srbljanskom mostu?

Ovim putem Vas napominjemo da je JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo, vlasnik i mosta i instalacija javne rasvjete na istom. Molimo da se povodom ovog pitanja obratite nadležnom preduzeću.