Kada će nadležna inspekcija poduzeti mjere, odnosno naložiti rušenje objekta uz „Spomen sobu“ na Izačiću?

Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora nad predmetnim objektom, Rješenjem urbanističko-građevinskog inspektora broj: 13-23-8-2233 od 24.12.2013. godine naloženo je OZZ „Alija Alijagić“ iz Bihaća da otkloni uočena oštećenja vanjskih zidova i krovne konstrukcije na predmetnom objektu. Dana 04.11.2016. godine izvršen je pregled objekta, te je utvrđeno da je sa objekta uklonjena kompletna krovna konstrukcija, kao i dijelovi unutarnjih i vanjskih zidova, te je isti obilježen inspekcijskom trakom sa natpisom „oštećen objekat“.

Nadalje, na licu mjesta je utvrđeno da je objekat „Spomen soba“ izgrađen na nedovoljnoj udaljenosti od predmetnog objekta, na zemljištu označenom kao k.č.br. 3353 k.o. Bihać-grad po novom katastarskom operatu, na kojem je kao nositelj prava raspolaganja upisana ZZ „Alija Alijagić“. Obzirom da je postupak inspekcijskog nadzora nad predmetnim objektom u toku, o ishodu istog blagovremeno ćemo vas obavijestiti, uz napomenu da građani ne mogu raspolagati imovinom koja nije njihova, te da ne postoji zakonski osnov po kojem bi urbanističko-građevinska inspekcija ili Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove mogla odobriti građanima mjesne zajednice Izačić rušenje objekta na kojem treće lice ima pravo raspolaganja.