Kada će JU Zavod za prostorno uređenje Bihać sanirati lokalni dio puta u Mz Izačić, dio puta koji spaja naselje Suliće i Kulu? Da li će se ovaj problem riješiti u narednih 30 dana, odnosno prije većih padavina koje mogu pogoršati ovaj dio puta?

Za sanaciju lokalnog puta u MZ Izačić –dio puta u naselju Sulići – Kula,neophodna je izrada projektne dokumentacije.Projekat sanacije obuhvata i geološka ispitivanja pa se tek potom može prići raspisivanju tendera za izvođenje radova.Projekat je u toku i na njemu radi Projektantska kuća Euroing d.o.o. Bihać.Očekujemo uskoro rezultate specijalizirane firme za analizu klizišta i izrade klizne ravni,čime bi smo osim projektne dokumentacije utvrdili i iznos potrebnih finansijskih sredstava za riješavanje ovog problema.


Slijedom navedenog evidentno je da se u narednih 30 dana ne može riješiti navedeni problem, te napominjemo da ćemo u ovoj godini dobiti izrađenu projektnu dokumentaciju, a u narednoj pristupiti javnoj nabavci za pristupanje izvođenju građevinskih radova.