Kada će JP Vodovod riješiti problem mještana Orašca u dijelu naselja Stari Grad a tiče se normalnog snabdijevanja vodom građana?