Kada će Grad Bihać izmiriti obaveze prema Dedić Mensuru iz Bihaća, odnosno izvršiti izmirenje duga u skladu sa pravosnažnom presudom u predmetu „Dedić Mensur protiv JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać, d.d. „Union-inžinjering“ radi naknade štete vsp.23.520,60 KM?

Postupajući po tužbi tužitelja Dedić Mensura, Općinski sud u Bihaću donio je presudu broj 17 0 P 013987 08 P od 15.01.2014.godine kojim se obavezuju JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać i D.D. „Union Inženjering“ Bihać da tužitelju solidarno isplate na ime materijalne štete-izmakle koristi novčanu naknadu, kao i kamate i troškove parničnog postupka;

Obzirom da je u toku i izvršni postupak (rješenjem o izvršenju Općinskog suda u Bihaću od 14.07.2015.godine sud je odredio izvršenje protiv izvršenika-JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać), to je na osnovu naprijed navedenog izveden zaključak da Grad Bihać nije obavezan isplatiti naknadu Dedić Mensuru na ime materijalne štete.