„Kada će biti urađena sanacija lokalnog puta u zaseoku Gornji Rekići u MZ Vrsta koji je oštećen uslijed klizišta i slijeganja terena?“

Lokalni put u naselju Gornji Rekići je urušen uslijed klizanja terena. Mi u Zavodu izašli smo na lice mjesta i navedeni lokalitet uvrstili u projektni zadatak za sanaciju klizišta - izrada projektne dokumentacije. Potpisan je ugovor, u pripremi su istražne radnje i izrada projektne dokumentacije. Tek nakon izrade projektne dokumentacije znati će se obim radova koji bi se se trebao izvršiti za sanaciju navedenog puta.