Kada će biti postavljena rasvjetna tijela uz glavnu ulicu u naselju Turija MZ Vrsta? Ovo je neophodno što prije riješiti kako bi se obezbjedila sigurnost mještana i vozača koji se kreću ovim putem, jer se pomenutom relacijom kreće sve više migranata prema Tržačkim Raštelima.

Planom i programom JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2019. godinu planirana je navedena dionica za postavljanje rasvjetnih tijela, isto će biti realizirano u narednih 90 dana.