.„ Kada će biti očišćena i uređena zgrada „Doma penzionera“ u Bihaću, te zašto ovo do sad nije urađeno kada se zna da su ovu zgradu koristili migranti, a nalazi se u neposrednoj blizini šetnica uz rijeku Unu?

Zgrada „Doma penzionera“ u Bihaću nije u vlasništvu  Grada Bihaća, ali stanje zapuštenosti u smislu komunalnog otpada i drugih vrsta otpada predstavlja potencijalno stanje opasnosti i zaraze za građane, te je komunalni inspektor i komunalni redar izašli na lice mjesta i utvrdili činjenično stanje.Unutrašnjost zgrade u koju se može ući je u zapuštenom i derutnom stanju ali nema veće količine otpada u unutrašnjim prostorijama.Vanjski okoliš je apsolutno zagađen svim vrstama otpada, naročito dio do rijeke Une i osim ružne slike za prolaznike predstavlja i neposrednu opasnost po zdravlje okolnog stanovništva.Sačinjen je Zapisnik na licu mjesta i donjet će se Riješenje odgovornim( FZ MIO/PIO) za uklanjanje navedenog otpada. Osim toga naredit će se i postavljanje prepreka na ulazna vrata u cilju sprečavanja neovlaštenog ulaska u zgradu.Ostali otvori na zgradi su su zaprečeni žičanom mrežom i daskama i sprečavaju ulazak u zgradu.Ujedno napominjemo da će mo dolaskom još većeg broja migranata imati ovakve i slične mini deponije na prostoru cijelog grada, te da se i JKP-e Komrad Bihać i inspekcije moraju pripremiti za ove specifične uvjete jer sa sadašnjim kapacitetima ljudstva i tehnike neće se adekvatno moći odgovoriti ovim izazovima.