Inicijativa vijećnika Armina Amidžića.

Inicijativa za ukidanje finansiranje političkih stranaka iz budžeta grada Bihaća i izmjenu Odluke o finansiranju političkih subjekata koje je donijelo Gradsko vijeće Bihać.

    Zakonom o finansiranju političkih stranaka propisano je da se političke stranke mogu ali ne moraju, finansirati iz budžeta Bosne i Hercegovine, entitetskih budžeta, kantonalnih budžeta i budžeta Brčko Distrkta, te budžeta drugih jedinica lokalne uprave i samouprave.

    Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK) izdvajanja iz budžeta svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini za finansiranje političkih subjekata u 2017.godini bila su planirana u iznosu od 18.129.757,85 KM.

    Podaci CIK-a pokazuju da je u proteklih deset godina iz budžeta svih nivoa vlasti političkim subjektima isplaćeno više od 300 miliona KM.

    Izdvajanja za političke stranke zagarantovana su zakonima i budžetima za razliku od primjera radi, finansiranja javnih kuhinja za socijalno ugržene građane ili liječenje naših bolesnih sugrađana teškog materijalnog stanja.

    Pitam se, da li taj novac možemo pametnije iskoristiti, za stvari od egzistencijalnog značaja za građane našeg Grada? Kada bi pitali građane sumnjam da bi oni htjeli da finansiramo političke stranke iz njihovog džepa, tj. iz javnih budžeta?

    Dolaskom gradonačelnika Fazlića ova izdvajanja smanjena su sa 100.000,00 KM na 40.000,00 KM, što je meni lično bilo hvale vrijedan potez, ali u današnjem prijedlogu budžetu ona su ponovo vraćana na 100.000,00 KM što me je ponukalo da pokrenom ovu inicijativu. Ličnog sam stava da se politike stranke ne trebaju finansirati iz javnih budžeta nego isključivo iz donacija i članarina.

    Tražim od svojih kolega iz svoje i drugih političkih stranaka da pokažemo političku volju, kao što su to prije nekoliko dana uradili Vijećnici u Donjem Vakufu i da zaustavimo bilo kakva izdavanja za piolitičke stranke iz našeg gradskog budžeta. Predlažem da 100.000,00 KM preusmjerimo u grantove za mlade i kulturu koji su već godinama mizerni.

    Ovo inicijativa ujedno je i podrška kampanji „Djecu treba liječiti iz budžeta, a politačare, a plaćati SMS porukama,  pa ko uplati – uplati“.