Gradsko vijeće je prije nekoliko mjeseci usvojilo cijenu i plan odvoza kabastog otpada, tek jučer je objavljen plan odvoza kabastog otpada na području Grada Bihaća. U tom planu navedene su lokacije i termini kada se odvozi kabasti otpad i to jedan dan u sedmici u vremenskom trajanju od tri sata. Šta ovo znači, da li će kontejner na tim mjestima stajati cijelu sedmicu a u toku predviđena tri sata odvoziti otpad, ili će samo u tom terminu stajati kontejner na određenim mjestima?