Gdje se nalazi oprema za gradski šah i u kakvom se stanju nalazi isti?