„Da li Zavod planira asfaltiranje i rasvjetu u slijepoj ulici Hatinački progon u MZ Hatinac? Kako se radi o ulici koja je gusto naseljena, a do sada nije ništa urađeno da se poboljša život građana ove ulice traži da se ista asfaltira i osvjetli."

  1. U narednih 10 dana bit će pokrenuta procedura javne nabavke za sanaciju ceste Hatinački progon. Rekonstrukcija rasvjete i investiciono održavanje za ulicu Hatinački progon nisu planirani Planom i Programom Zavoda za 2019. godinu.