Da li su tačne informacije da će doći do povećanja cijene vode? Ukoliko nisu, moli da da se iste demantuju.