Da li ste izvršili ispitivanja parametara karakterizacije opterećenja vode organskim materijama? Na koji način, kojom analizom/nalazom možete potkrijepiti Vašu izjavu da se radi o efektu mirisa nastalom efektom miješanja organske materije i hlora?