Da li se prilikom izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta, mora pribaviti urbanistička saglasnost i građevinska dozvola? - Da li je neophodno pribaviti urbanističku saglasnost prilikom izvođenja radova na kopanju i čišćenju kanala, izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže, izgradnji školskih igrališta, izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete?